Vriendelijkheid loont

Wel een leuk bericht; Amerikaanse onderzoekers concluderen dat “kinderen die proberen vriendelijk te zijn tegen hun medeleerlingen gelukkiger zijn en beter worden geaccepteerd“.

Minder pesten

Dit zou overigens een prima grondslag kunnen zijn om pesten te verminderen. De onderzoekers hebben hier een idee voor. Vraag op school aan de leerlingen om na te denken hoe ze vriendelijk kunnen omgaan met de mensen om hen heen. Hierdoor kan een gevoel van saamhorigheid en verbondenheid in de klas worden gebracht en pesten worden verminderd. Wat ons betreft een goed voornemen voor 2013!

Gevonden op:

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *